Bukiety.com.pl

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Strona internetowa bukiety.com.pl (zwana dalej "Stroną") jest własnością i zarządzana przez nieznaną dotąd entność, z siedzibą nieokreśloną.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
3. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Zamówienia
1. Zamówienia na bukiety i dekoracje są przyjmowane poprzez formularz dostępny na Stronie lub drogą e-mailową.
2. Potwierdzenie zamówienia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.
3. Ceny i dostępność produktów podane na Stronie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

§ 3. Płatności
1. Płatności za zamówienia można dokonywać poprzez dostępne na Stronie metody płatności.
2. Towar zostanie dostarczony po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.

§ 4. Dostawa
1. Realizujemy dostawy na terenie.
2. Termin dostawy jest uzgadniany indywidualnie z klientem. 

§ 5. Zwroty i Reklamacje
1. Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu. Koszty zwrotu ponosi klient.
2. Reklamacje dotyczące jakości produktów należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

§ 6. Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 7. Odpowiedzialność
1. Strona nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z korzystania z niej.
2. Strona nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu wynikłe z okoliczności niezależnych od jej woli.

§ 8. Postanowienia Końcowe
1. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania na Stronie.
2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby nieznanej dotąd entności.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Klient zostanie poinformowany o zmianach na Stronie.